Popis aktivnih pravila

Naziv Vrsta Pristanak korisnika
Pravilo privatnosti GxP Synapse Pravilo privatnosti Svi korisnici
Uvjeti korištenja GxP Synapse interaktivnih sadržaja Pravilo privatnosti Svi korisnici

Sažetak

Zahtjev za privolom u svrhu korištenja osobnih podataka.

Puna pravila

Kako bi mogli koristiti naše online tečajeve, prema važećoj GDPR regulativi, trebamo Vašu privolu za korištenje osobnih podataka.

Što to znači? Da bismo pratili Vaš napredak kroz online tečajeve, moramo prikupljati podatke o Vašem napretku i rezultatima, odnosno statistiku koja i Vama i nama daje informacije o Vašem napretku i konačno, mogućnost da Vam izdamo odgovarajuće potvrde i certifikate o završenim edukacijama. Za to ćemo koristiti Vaše osobne podatke (ime, prezime, e-mail adresa) te zbog toga trebamo i Vašu privolu.

Privolu možete u bilo kojem trenutku povući slanjem poruke na info@gxp-synapse.com.

U svakom trenutku imate pravo zatražiti da ARGUO omogući pristup Vašim osobnim podacima i ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka ili ograničavanje obrade koja se odnosi na Vas. Također, imate pravo na ulaganje prigovora na obradu kao i pravo na prenosivost Vaših podataka.

Svi osobni podaci će se obrađivati samo u one svrhe u koje su prikupljeni.

ARGUO poduzima i poduzimat će odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu prikupljenih osobnih podataka od gubitka, neovlaštenog pristupa, bilo kakve zlouporabe, krivotvorenja, otkrivanja, izmjene ili uništavanja.

Osobni podaci prikupljeni na bilo koji način u sklopu korištenja GxP Synapse edukacijske platforme neće biti prosljeđivani, prodani ili na drugi način stavljeni na raspolaganje trećim osobama, objavljivani ili korišteni na bilo koji drugi način osim za prethodno navedene svrhe, u skladu s primjenjivim zakonima.


Sažetak

Pregled uvjeta korištenja edukacijskih i drugih sadržaja.

Puna pravila

UVJETI KORIŠTENJA EDUKACIJSKIH I DRUGIH SADRŽAJA

Korištenjem bilo kojeg edukacijskog ili drugog sadržaja korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz pristupanja sadržaju web stranice i korištenja dostupnih i isporučenih sadržaja i ujedno prihvaća koristiti sve takve sadržaje isključivo na vlastitu odgovornost.

Arguo d.o.o. ne garantira da je sadržaj ove web stranice i/ili povezanih stranica i/ili isporučeni edukacijski i drugi sadržaj ispravan, točan, potpun ili ažuran, da će stranica i/ili povezane stranice i/ili isporučeni edukacijski i drugi sadržaji biti uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške.

Arguo d.o.o. nije i ni pod kojim uvjetima i okolnostima neće biti odgovoran za odluke, poslovne ishode, financijske i druge materijalne gubitke i troškove, rezultate inspekcija i audita, regulatorni status, gubitke, štete ili bilo koje druge osobne ili poslovne posljedice ili učinke bilo koje vrste, opsega, trenutka nastanka i trajanja koji mogu nastati bilo kojim oblikom pristupa i/ili korištenja sadržaja ove web stranice ili isporučenih edukacijskih i drugih sadržaja te uslijed izmjena ili nedostupnosti web stranice i edukacijskih sadržaja ili uslijed kašnjenja u isporuci naručenih edukacijskih i drugih sadržaja.

Za svaki isporučeni edukacijski i drugi sadržaj korisnik će dobiti pisanu informaciju o trajanju dostupnosti takvog sadržaja koja može biti različita za pojedine sadržaje, kao i za pojedine korisnike. Korisnik naručenog i isporučenog sadržaja prihvaća da nakon isteka perioda dostupnosti takav sadržaj više neće biti dostupan.

Za svaki isporučeni sadržaj kod kojeg je rješavanje testa prema određenim kriterijima uvjet za isporuku Potvrdnice o realiziranoj edukaciji korisnik će dobiti pisanu informaciju o takvim kriterijima rješavanja testa, a koji mogu biti različiti za pojedine sadržaje, kao i za pojedine korisnike. Korisnik naručenog i isporučenog sadržaja prihvaća da ukoliko se kriteriji testiranja ne ispune neće biti moguće kreirati Potvrdnicu o realiziranoj edukaciji.

Arguo d.o.o. ima potpuno pravo pratiti pristupanje edukacijskim i drugim sadržajima koji su isporučeni korisnicima te realizaciju i ishode isporučenih edukacijskih i drugih sadržaja od strane korisnika, kao i pristupati zapisima o realizaciji i ishodima korištenja isporučenih edukacijskih i drugih sadržaja.

Arguo d.o.o. ima potpuno pravo mijenjati i/ili povući iz primjene sadržaje ove web stranice kao i edukacijske i druge sadržaje bez prethodne najave, obrazloženja ili informiranja korisnika.

Korisnik dostupnog ili naručenog i isporučenog edukacijskog ili bilo kojeg drugog sadržaja obvezuje se koristiti sadržaj samo za namjenu za koju je isporučen. U sklopu toga, Arguo d.o.o. ima pravo bez bilo kakvih posljedica za Arguo d.o.o. upozoriti korisnike edukacijskih i drugih sadržaja o nepravilnom, neprimjerenom ili na drugi način neodgovarajućem ili nedozvoljenom korištenju sadržaja te bez dodatnog obrazloženja i naknade korisniku privremeno ili trajno ukinuti pristup sadržaju ukoliko se takvo nepravilno, neprimjereno i neodgovarajuće korištenje sadržaja nastavi i nakon danog upozorenja.

Arguo d.o.o. ima potpuno pravo bez dodatnog obrazloženja i bez bilo kakve posljedice za Arguo d.o.o. odbiti narudžbu korisnika za isporuku edukacijskog ili drugog sadržaja koji je ponuđen preko ove web stranice.

Podaci objavljeni na ovim web stranicama i/ili sadržani u isporučenim edukacijskim i drugim sadržajima ne smiju se reproducirati dalje distribuirati ili ustupati po bilo kojoj osnovi bez izričitog pristanka tvrtke Arguo d.o.o. ili koristiti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu za Arguo d.o.o. ili prema bilo kojoj trećoj strani.

KONTAKT

Za pitanja, pritužbe, komentare i prijedloge vezano za ovdje opisana pravila privatnosti i uvjete korištenja, obratite nam se putem e-maila na adresu info@gxp-synapse.com

PRIHVAĆANJE NAVEDENIH PRAVILA I UVJETA KORIŠTENJA

Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja sadržaja korisnik potvrđuje da svjesno prihvaća sve gore navedene uvjete i pravila.